Sportska elektronika

Sportska elektronika podrazumijeva elektroničke uređaje i opremu koja se koristi za mjerenje i prikazivanje rezultata u natjecateljskim sportovima.


SWISS TIMINGISKRATRADE d.o.o. je zastupnik za Swiss Timing LTD u sljedećim državama -

 ISKRATRADE d.o.o. is an authorized dealer and distributor of Swiss Timing products in the following countries :

  • Hrvatska - Croatia
  • Bosna i Hercegovina - Bosnia and Herzegovina
  • Kosovo
  • Sjeverna Makedonija - North Macedonia
  • Crna Gora - Montenegro
  • Srbija - Serbia

PDF Swiss Timing autorizacija za 2020. godinu - Swiss Timing dealer authorization 2020.


ELAK d.o.o. KastavU ponudi imamo i vlastitu proizvodnju sportske elektronike - ELAK semafori, upravljačke tipkovnice te ostala prateća oprema.