Matrix Comsec

Matrix Comsec logo

Matrix razvija telekomunikacijska i sigurnosna rješenja od 1991. Sa više od 40% zaposlenih na razvijanju novih i poboljšavanju postojećih proizvoda, Matrix je razvio niz rješenja poput IP centrala, Universal, VoIP i GSM Gateway, kontrola prolaza, evidencija radnog vremena i videonadzor.