Sorry - this product is no longer available

Javni četverostrani sat sa analognim i digitalnim prikazom vremena i temperature ELAK EPC4AD

Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Točno vrijeme se održava putem EGPS302 prijemnika točnog vremena. Priključak na napajanje javne rasvjete 230 V; 50 Hz. Ugrađeni akumulatori omugućavaju rad sata kada nema napajanja 230 Vac. Veličina digitalnih znamenki 15cm. Vidljivost digitalnog prikaza ~ 70m. Promjer analognog sata 80cm.
Proizvođač: ELAK
SKU: EPC4AD

PDF Preuzimanje brošure


EPC4AD ima 4kom LED display-a koji prikazuju:

- vrijeme HH:MM (sat, minute).
- datum DD.MM. (dan u mjesecu, mjesec).
- lokalnu temperaturu u celzijevim stupnjevima, mjeri temperaturu
sa preciznim temperaturnim osjetnikom.

EPC4AD ima 4 analogna sata promjera 80 cm sa satnim i
minutnim kazaljkama.

Analogni satovi osvjetljeni su LED rasvjetom koja se spaja na
napajanje javne rasvjete što omugućava automatski
uklop/isklop rasvjete sata. EPC4AD uz pomoć
EGPS302 prijemnika osigurava prikazivanje točnog vremena.

EPC4AD
spaja se na sustav napajanja javne rasvjete, ima
akumulatorske baterije sa automatskim punjačem, što
omogućava bezprekidni rad po danu i noći.

EPC4AD konstrukcija izvedena je od pocinčanog i plastificiranog
lima. Po naružbi radi se i od Inoxa. Boju sata određuje naručitelj.

EPC4AD ima matični sat EMC2013 sa funkcijama:

- sinkronizacija sa GPS prijemnikom osigurava stalno
  precizno vrijeme.
- osigurava automatski prikaz ljetnog/zimskog vremena.
- osigurava programiranje po vremenskim zonama
  (+13h / -12h).
- lako se programira lokalno uz dodatak WiFi modula preko
  interneta jer ima WEB sučelje.
- uz dodatak relejnog modula može programski upravljati
  uklopom/isklopom priključenih uređaja