Matični satovi

Matični sat je elektronički uređaj koji zahvaljujući preciznom internom satu čuva podatak o točnom vremenu, a po potrebi ga može ažurirati putem vanjskog izvora kao što je GPS ( prijem signala sa GPS satelita ), NTP ( prijem podatka o točnom vremenu putem računalne mreže - Network Time Protocol ) ili DCF ( prijem radijskog signala sa podatkom o točnom vremenu ).

 

Osnovna funkcija mu je upravljanje mehanizmima sporednih analognih satova u sklopu satnog sustava, a može proslijediti informaciju o točnom vremenu i prema digitalnim satovima koji su dio sustava.

 

Matični sat ima i funkciju programatora - upravljanje funkcija na bazi vremena, poput rasporeda zvonjave u školama, ili upravljanje rasvjetom i drugim elektroničkim sustavima.

Prikaz po stranici

GPS prijemnik točnog vremena EGPS302

GPS Prijemnik točnog vremena. Vremenska točnost 100ns RMS. Stupanj zaštite IP66. Stupanj zaštite od požara UL94-HB. RS485 protokol. Ulazni napon 5-30 VDC.

Matični sat EMC2013

Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Jedna satna grupa, do 40 sporednih satnih mehanizama. ±24V impuls za sporedne satove (i drugi napon po zahtjevu). Integrirani automatski punjač akumulatora. Spajanje pomoćnog akomulatora za neprekidni rad sporednih satova. Napajanje 230 V; 50 Hz.

Matični sat s internetskim sučeljem EMC2013RD

Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja Integrirano internetsko sučelje za pregled postavki. Dvije odvojene satne grupe, svaka do 100 sporednih satnih mehanizama. ±24V impuls za sporedne satove. Integrirani automatski punjač akumulatora. Spajanje akumulatora za neprekidni rad sporednih satova, u slučaj nestanka glavnog napajanja. Napajanje 230 V; 50 Hz.

Matični sat s jednom satnom grupom EMC2013D

Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Jedna satna grupa do 40 sporednih satnih mehanizama. Odabir postavki za minutne ili sekundne satne mehanizme ±24V impuls za sporedne satove. Integrirani automatski punjač akumulatora. Spajanje pomoćnog akumulatora za neprekidni rad sporednih satova. Napajanje 230 V; 50 Hz.

Matični sat/programator s internetskim sučeljem EMC2013IP

Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Integrirano internetsko sučelje za pregled postavki i javljanje grešaka putem elektronske pošte. Mogućnost spajanja do 4 zone. Dvije odvojene satne grupe, svaka do 40 sporednih satnih mehanizama. ±24V impuls za sporedne satove (i drugi napon po zahtjevu). Integrirani automatski punjač akumulatora. Spajanje pomoćnog akumulatora za neprekidni rad sporednih satova. Napajanje 230 V; 50 Hz.

Matični sat/programator s internetskim sučeljem EMC2013RS

EMC2013RS ima integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Integrirano internetsko sučelje za pregled postavki. Mogućnost spajanja do 4 zone. Dvije odvojene satne grupe, svaka do 60 sporednih satnih mehanizama. ±24V impuls za sporedne satove. Integrirani automatski punjač akumulatora Spajanje pomoćnog akumulatora za neprekidni rad sporednih satova. Napajanje 230 V; 50 Hz.