Digitalni satovi

Digitalni satovi prikazuju informaciju o vremenu putem elektroničkog prikaza u pravilu izvedenom u LED tehnologiji.

 

U sklopu satnih sustava digitalni satovi se vežu zajedno i putem digitalne komunikacije dijele informaciju o točnom vremenu.

 

Jedan digitalni sat u sustavu može imati funkciju master digitalnog sata, te proslijeđivati informaciju o točnom vremenu dobivenu putem vanjskog izvora, kao što je GPS ili NTP.

 

U kombinaciji sa matičnim satom mogu raditi zajedno sa analognim satovima.

Prikaz po stranici

Jednostrani digitalni sat EDMS1011

ELAK Digitalni Matrični sat. Visina znamenki 11 cm Alternirajući prikaz točnog vremena, datuma i lokalne temperature Sinkronizacija točnog vremena putem matičnog sata EMC2013 ili EGPS302 Upravljanje postavkama EDMS1011 putem tri tipke

Jednostrani digitalni sat EDS115

Visina znamenki 14 cm. Alternirajući prikaz točnog vremena, datuma i lokalne temperature. Sinkronizacija točnog vremena putem EMC2013IP. Upravljanje postavkama EDS115 putem integriranog internet sučelja unutar EMC2013IP.