Analogni satovi

Analogni satovi su satovi sa elektromehanički pogonjenim kazaljkama. Izvode se kao minutni ( bez kazaljke za sekundu ) i sekundni ( sa kazaljkom za sekundu ).

 

Analogni satovi namjenjeni za upotrebu u sklopu satnih sustava osim samog pogona za kazaljke ne sadrže dodatnu elektroniku, nego se vežu na matični sat, koji upravlja radom mehanizma odnosno kazaljkama. Na taj način svi satovi prikazuju isto i točno vrijeme.

Prikaz po stranici

Jednostrani analogni sat EAS1030s

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer 30cm, jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanja zaštite: IP40

Jednostrani analogni sat EAS1060

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 60 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata.

Jednostrani analogni sat EAS1080

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 80 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata.

Jednostrani analogni sat EAS1080R

Jednostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata su 86x86cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata.