Analogni satovi

Analogni satovi su satovi sa elektromehanički pogonjenim kazaljkama. Izvode se kao minutni ( bez kazaljke za sekundu ) i sekundni ( sa kazaljkom za sekundu ).

 

Analogni satovi namjenjeni za upotrebu u sklopu satnih sustava osim samog pogona za kazaljke ne sadrže dodatnu elektroniku, nego se vežu na matični sat, koji upravlja radom mehanizma odnosno kazaljkama. Na taj način svi satovi prikazuju isto i točno vrijeme.

Prikaz po stranici

Dvostrani analogni sat EAS2080

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 80 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata.

Dvostrani analogni sat EAS2080R

Dvostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata su 86x86cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata.

Jednostrani analogni sat EAC1030R

Jednostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata 32×32 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanj zaštite IP40.

Jednostrani analogni sat EAC1040

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 40 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata Stupanj zaštite IP40.

Jednostrani analogni sat EAC1040R

Jednostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata 42×42 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanj zaštite Ip40.

Jednostrani analogni sat EAS1030

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer 30cm, jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanja zaštite: IP40