Analogni satovi

Analogni satovi su satovi sa elektromehanički pogonjenim kazaljkama. Izvode se kao minutni ( bez kazaljke za sekundu ) i sekundni ( sa kazaljkom za sekundu ).

 

Analogni satovi namjenjeni za upotrebu u sklopu satnih sustava osim samog pogona za kazaljke ne sadrže dodatnu elektroniku, nego se vežu na matični sat, koji upravlja radom mehanizma odnosno kazaljkama. Na taj način svi satovi prikazuju isto i točno vrijeme.

EAC1030 Jednostrani analogni sat 30 cm

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer 30cm, jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanja zaštite: IP40

EAC2030 Dvostrani analogni sat 30 cm

Dvostrana izvedba analognog sata. Promjer 30cm, jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanja zaštite: IP40

EAC1030R Jednostrani analogni sat 30 cm pravokutni

Jednostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata 32×32 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanj zaštite IP40.

EAC2030R Dvostrani analogni sat 30 cm pravokutni

Dvostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata 32×32 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanj zaštite IP40.

EAC1030S Jednostrani sekundni analogni sat 30 cm

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer 30cm, jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanja zaštite: IP40

EAC2030S Dvostrani sekundni analogni sat 30 cm

Dvostrana sekundna izvedba analognog sata. Promjer 30cm, jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanja zaštite: IP40

EAC1040 Jednostrani analogni sat 40 cm

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 40 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata Stupanj zaštite IP40.

EAC2040 Dvostrani analogni sat 40 cm

Dvostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 40 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata Stupanj zaštite IP40.

EAC1040R Jednostrani analogni sat 40 cm pravokutni

Jednostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata 42×42 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanj zaštite Ip40.

EAC2040R Dvostrani analogni sat 40 cm pravokutni

Dvostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata 42×42 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanj zaštite Ip40.

EAC1060 Jednostrani analogni sat 60 cm

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 60 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata.

EAC2060 Dvostrani analogni sat 60 cm

Dvostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 60 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata.

EAC1080 Jednostrani analogni sat 80 cm

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 80 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata.

EAC2080 Dvostrani analogni sat 80 cm

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 80 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata.

EAC1080R Jednostrani analogni sat 80 cm pravokutni

Jednostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata su 86x86cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata.

EAC2080R Dvostrani analogni sat 80 cm pravokutni

Dvostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata su 86x86cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata.