Analogni satovi

Analogni satovi su satovi sa elektromehanički pogonjenim kazaljkama. Izvode se kao minutni ( bez kazaljke za sekundu ) i sekundni ( sa kazaljkom za sekundu ).

 

Analogni satovi namjenjeni za upotrebu u sklopu satnih sustava osim samog pogona za kazaljke ne sadrže dodatnu elektroniku, nego se vežu na matični sat, koji upravlja radom mehanizma odnosno kazaljkama. Na taj način svi satovi prikazuju isto i točno vrijeme.

Prikaz po stranici

Dvostrani analogni sat EAC2030R

Dvostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata 32×32 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanj zaštite IP40.

Dvostrani analogni sat EAC2040

Dvostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 40 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata Stupanj zaštite IP40.

Dvostrani analogni sat EAC2040R

Dvostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata 42×42 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanj zaštite Ip40.

Dvostrani analogni sat EAS2030

Dvostrana izvedba analognog sata. Promjer 30cm, jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanja zaštite: IP40

Dvostrani analogni sat EAS2030s

Dvostrana izvedba analognog sata. Promjer 30cm, jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanja zaštite: IP40

Dvostrani analogni sat EAS2060

Dvostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 60 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata.