ELAK Control Panel 40 - ECP40

Modbus IP upravljački panel
SKU: ECP40

ECP40 je namjenjen izradi upravljačkog panela sa tipkalima i LED indikatorima. Komunicira sa PLC-om putem Modbus IP protokola.

ECP40 je Modbus Master uređaj.

Pomoću ECP40 je moguće izraditi upravljačke panele za rasvjetu i slično.