Spajanje atenuatora

Shema spajanja atenuatora ( regulator glasnoće zvuka ) 100 V linije :

Spajanje atenuatora

Prisilni uklop

U sustavu ozvučenja odnosno u razglasnim uređajima je moguće izvesti prisilni uklop atenuatora ( zaobilazi se regulacija i aktivira se maksimalna glasnoća ), za slučajeve kad je potrebno da se informacija prenese i ako su zvučnici stišani, npr. uzbunjivanje, prenošenje važnih informacija i slično.

U toj varijanti, 100 V linije se kabliraju trožilnim kabelom, uklop prisile se radi unutar razglasnog uređaja, a atenuatori se spajaju prema sljedećoj shemi :