Digitalni satovi za Hrvatski sabor

31. listopada 2018.

Hrvatskom su saboru isporučena dva 'ELAK EDS 115 S' digitalna sekundna sata. Satovi se nalaze u glavnoj dvorani za zasjedanje Sabora. Radi se o modernim satovima s Wi-Fi sučeljem, kojima je moguće upravljati preko računalne mreže.

Sabor 1 Sabor 2

Leave your comment