Digitalni javni satovi

Digitalni javni satovi se izvode u više varijanti - visina znamenki, ovisno o potrebama - vidljivosti sa određene udaljenosti. Raspoložive visine znamenki : 10, 15, 20, 30, 53 cm. Vidljivost : 15 - 100m.
Proizvođač: ELAK

Digitalni sat se za potrebe sinkronizacije točnog vremena može spojiti na računalnu mrežu sa NTP serverom ili pristupom javnom NTP serveru putem interneta, ili se može ugraditi i spojiti GPS prijemnik.

Oznake proizvoda