Auerswald

Auerswald Logo

Auerswald je osnovan 1960. kao proizvođač elektroničkih komponenti i namjenskih elektrotehničkih proizvoda. Kroz godine firma se orijentirala na telekomunikacijska rješenja, 1986. je prva Auerswald analogna telefonska centrala krenula u prodaju.


- telefonske centrale za kućne urede ili male urede do 10 internih linija - SOHO - Small Office / Home Office

- telefonske centrale za male urede do 32 interne linije - Small Office

- telefonske centrale za velike urede do 112 internih linija - Business

- digitalni sistemski i IP telefoni - Wired

- bežični IP DECT sustavi - Wireless