Analogni javni satovi

Javni sat izveden sa analognim prikazom vremena - moguće su trostrane i četverostrane varijante za montažu na stupove.

Centralni uređaj javnog sata je matični sat - elektronički uređaji koji upravlja analognim satnim mehanizmima javnog sata.

Za sinkronizaciju točnog vremena u javni sat je ugrađen GPS prijemnik.

U javni sat se u pravilu ugrađuje baterijsko napajanje koje mu dozvoljava rad ( rad matičnog sata i analognih satnih mehanizama ) od barem tri dana bez napajanja. Baterijsko napajanje omogućuje da se javni sat spoji na postojeći strujni krug javne rasvjete koji radi samo dok je javna rasvijeta potrebna - u tom periodu se baterije javnog sata nadopunjavaju, a u periodu kada javna rasvjeta nije uključena, javni sat radi na baterije.